Dragon Skin® FX-Pro [0.91kg]
Pogledajte sliku u punoj veličini


Dragon Skin® FX-Pro [0.91kg]

( SMOOTH ON )
€47.0 (uključen PDV)


 

 

Silikonska guma Dragon Skin® FX-Pro

 

 

Mekana, stabilna dvokomponentna silikonska guma visokih performansi, posebno razvijena za potrebe izrade maski i specijalnih efekata na koži.

Kompatibilna je sa Skin Tite® silikonskim adhezivom kao i sa drugim adhezivima, bezopasnim za kožu (koji reaguju na pritisak i deformišu se), za privremeno vezivanje silikonskih dodataka na kožu.
Mekana i rastegljiva, FX-Pro ima tvrdoću od 2A jedinice Šora. Može se kombinovati sa aditivom
Slacker® (mutatorom za silikone), kako bi se napravio veoma mekan silikonski gel za punjenje komada koji su izrađeni na bazi enkapsulacije silikonskog gela čvršćom, silikonskom ljušturom, gumom, koja i sama može biti modifikovana u velikoj meri. Izuzetno dobro reaguje na Silc Pig® pigmente, te je moguće ostvariti mnoštvo vizuelnih efekata.

 

 

Zašto je Dragon Skin® FX-Pro jedinstvena?

 • Mekana je: tvrdoća od 2A jedinice Šora omogućava njenu primenu u izradi veoma mekanih komada korsiteći Slacker®
 • Mala viskoznost: u kombinaciji sa dužim upotrebnim vremenom umanjuje količinu gasnih mehura u sastavu i olakšava sipanje
 • Očvršćava suva: ne izlučuje silikonsko ulje
 • Dugo upotrebno vreme: 10-12 minuta, pogodno za sipanje ili injekciju relativno većih količina materijala
 • Brzo očvršćava: vreme očvršćavanja od 40 minuta omogućava brz rad u fazama u izradi odlivaka ili kalupa
 • Uraditi više sa istim materijalom: ima gel fazu koja čini tiskanje gela u protetske kalupe lakšim

Moguće je i povećanje ili smanjenje viskoznosti smeše upotrebom specijalnih aditiva.

Tehničke karakteristike:

 • Maseni odnos mešanja: 1A:1B (jedna masena jedinica komponente B na jednu masenu jedinicu komponente A)
 • Zapreminski odnos mešanja: 1A:1B (jedna zapreminska jedinica komponente B na jednu zapreminsku jedjinicu komponente A
 • Upotrebno vreme: 12 minuta
 • Linearno skupljanje: <0,1%
 • Vreme do rastavljanja kalupa: 40 minuta
 • Viskoznost: 18000 mPa·s
 • Gustina: 1,062 g/cm3
 • Boja: bezbojna, providna
 • Tvrdoća: 2A jedinice Šora
 • Zatezna čvrstoća: 1,99 N/mm2
 • Napon pri elongaciji od 100%: 0,26 N/mm2
 • Elongacija do kidanja: 763%
 • Otpornost na kidanje, B metod, prema ASTM D-624: 6,65 N/mm

Detaljniji opis, sa savetima za upotrebu i skladištenje se mogu pogledati u originalnoj formi ovde.
Informacije i upozorenja o mogućem štetnom uticaju na zdravlje, kao i saveti o korišćenju HTZ i odgovarajućih uslova pri radu i rukovanju ovim materijalom se mogu videti ovde.

 

Kliknite na sliku kako biste videli tehniku izrade silikonske filmske maske upotrebom Dragon Skin® FX-Pro.

Filmska maska

Kategorije proizvoda


Lista svih proizvoda


Napredno pretraživanje

KORPA

VirtueMart
Vaša Korpa trenutno je prazna.