Ecoflex® Supermekani Silikon [0.9kg]
Pogledajte sliku u punoj veličini


Ecoflex® Supermekani Silikon [0.9kg]

( Manufacturer )
€47.0 (uključen PDV)


Super meka dvokomponentna silikonska guma visoke istegljivosti i niske viskoznosti. Ecoflex® 00-30 je silikonska guma koja katalizira uz prisustvo platine i ima 1A:1B zapreminski (ili maseni, svejedno) odnos mešanja i očvršćava na sobnoj temperaturi uz zanemarljivo malo linearno skupljanje. Očvršćava bez "lepljivosti" površi, a niska viskoznost obezbeđuje lako mešanje i degazaciju. Očvrsla guma je veoma mekana, čvrsta i izuzetno istegljiva, sposobna da se istegne mnogo puta u odnosu na originalnu veličinu bez cepanja i da se vrati u originalni oblik bez distorzije. Ecoflex® 00-30 guma je bezbojna i providna kao voda i može se bojiti/pigmentisati Silc Pig® pigmentima kako bi se postigao željeni vizuelni efekat. Ecoflex® serija je razvijena na osnovu Dragon Skin® tehnologije i pogodna je za mnoge primene, uključujući: za izradu protetskih dodataka i pomagala, jastučića (uložaka) u ortopediji, kao i za specijalne efekte (posebno u animatronici - roboti koji simuliraju pokrete živih bića u filmskoj industriji i van nje), kada se zahtevaju mnogo puta ponovljeni pokreti. Tehničke karakteristike: • Maseni odnos mešanja: 1A:1B (jedna masena jedinica komponente B na jednu masenu jedinicu komponente A) • Zapreminski odnos mešanja: 1A:1B (jedna zapreminska jedinica komponente B na jednu zapreminsku jedjinicu komponente A • Upotrebno vreme: 45 minuta • Linearno skupljanje: 0,1% • Vreme do rastavljanja kalupa: 4 sata • Viskoznost: 3000 mPa•s • Gustina: 1,07 g/cm3 • Boja: bezbojna, providna • Tvrdoća: 30 OO jedinica Šora • Zatezna čvrstoća: 1,38 N/mm2 • Napon pri elongaciji od 100%: 0,07 N/mm2 • Elongacija do kidanja: 900% • Otpornost na kidanje, B metod, prema ASTM D-624: 6,65 N/mm • Eksploatacioni opseg temperatura: od -19°C do 232°C • Dielektrična čvrstoća: >350 V/mm Sve vrednosti izmerene nakon 7d/RT (očvršćavanja i starenja u trajanju od 7 dana na sobnoj temperaturi od 23°C). Upotreba i čuvanje u tečnom stanju: na 23°C. Ograničen rok, upotrebiti što pre. Postoje kontaminanti koji mogu izvršiti inhibiciju procesa očvršćavanja (učiniti ga neravnomernim, znatno usporiti ili potpuno omogućiti): lateks, silikoni koji očvršćavaju uz prisustvo kalaja, gline sa značajnim sadržajem sumpora, određene drvene površi, sveže livene poliester, epoksi i uretanske gume. Proveriti sa malom količinom materijala. Da bi se sprečila potencijalna inhibicija, naprskati sa jednim ili više slojeva akrilnog laka. Degazacija se upotrebljava opciono, u trajanju od 2-3 minuta na podpritisku od 29 inča živinog stuba. Opciona je i termička obrada, kako bi se brzo postigle maksimalne fizičke osobine, prvo 2 sata na 80°C, a onda 1 sat na 100°C. Detaljniji opis, sa savetima za upotrebu i skladištenje se mogu pogledati u originalnoj formi ovde. Informacije i upozorenja o mogućem štetnom uticaju na zdravlje, kao i saveti o korišćenju HTZ i odgovarajućih uslova pri radu i rukovanju ovim materijalom se mogu videti ovde.

Kategorije proizvoda


Lista svih proizvoda


Napredno pretraživanje

KORPA

VirtueMart
Vaša Korpa trenutno je prazna.