Poliuretanska smola Smooth-Cast® 300 [0.86kg]

Poliuretanska smola Smooth-Cast® 300 [0.86kg] Dvokomponentna poliuretanska livačka smola izuzetno male viskoznosti, koja očvršćava u plastične odlivke bele boje.

( Manufacturer )
€26.6 (uključen PDV)

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Dvokomponentna poliuretanska livačka smola izuzetno male viskoznosti. Dobijaju se odlivci jarko bele boje, uz minimalno prisustvo mehurića,

pa vakuumska degazacija nije neophodna ako se proces mešanja i livenja vrši pravilno.

Dodatna pogodnost je i zapreminski odnos mešanja 1A:1B, odnosno maseni odnos mešanja 100A:90B.

Smooth-Cast® 300 se dobro meša i reaguje na punioce i može se bojiti sa tintama i pigmentima za tečne uretanske sisteme (So-Strong® ili Ignite®).

Potpuno očvrsli odlivci su čvrsti, žilavi, lako se obrađuju rezanjem i farbaju. Otporni su na vlagu i blage rastvore.

Primena obuhvata i reprodukciju skulptura male i srednje veličine, pravljenje modela prototipova, za lažne predmete kod specijalnih efekata, dekorativni nakit itd.

Tehničke karakteristike:

 • Zapreminski odnos mešanja: 1A:1B (jedna zapreminska jedinica komponente B na jednu zapreminsku j
  edinicu komponente A)
 • Maseni odnos mešanja: 100A:90B (90 masenih jedinica komponente B na 100 masenih jedinica komponente A)
 • Upotrebno vreme (na 23°C): 3 minuta • Linearno skupljanje: 0,65%
 • *Vreme do rastavljanja kalupa (na 23°C): 10 minuta
 • Viskoznost smeše: 80 mPa•s
 • Gustina smeše: 1,05 g/cm3
 • Boja: jarko bela
 • Zatezna čvrstoća: 20,7 N/mm2
 • Modul elastičnosti pri zatezanju: 961,8 N/mm2
 • Elongacija do kidanja: 5%
 • Čvrstoća na savijanje: 31,1 N/mm2
 • Modul elastičnosti pri savijanju: 882,5 N/mm2
 • Čvrstoća na pritisak: 27,6 N/mm2
 • Modul elastičnosti pri pritiskivanju: 315,8 N/mm2
 • Tvrdoća: 70 A jedinica Šora
 • Oblikom stabilna do temperature: 50°C.

Sve vrednosti izmerene nakon 7d/RT (očvršćavanja i starenja u trajanju od 7 dana na sobnoj temperaturi od 23°C). * - vreme do rastavljanja kalupa zavisi od mase/debljine odlivka.

Kategorije proizvoda


Lista svih proizvoda


Napredno pretraživanje

KORPA

VirtueMart
Vaša Korpa trenutno je prazna.