Poliuretanska smola Smooth-Cast® 322 [0.86kg]

Dvokomponentna poliuretanska livačka smola izuzetno male viskoznosti, koja očvršćava u plastične odlivke tamno bele boje.

( Manufacturer )
€32.8 (uključen PDV)

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Poliuretanska smola Smooth-Cast® 322

Dvokomponentna poliuretanska livačka smola izuzetno male viskoznosti, koja očvršćava u plastične odlivke tamno bele boje.

Smooth-Cast® 322 je livačka smola ultra niske viskoznosti koja omogućava dobijanje odlivaka bez mehurića.

Serija 320 je srodna seriji 300 izrazito (jarko) belih plastika (poliuretanskih smola), ali se za razliku od njih znatno lakše boji (pigmentira) koristeći So-Strong® ili Ignite® tinte za bojenje.

Smooth-Cast® 322 se lako meša, sipa i lije, a ima i pogodan zapreminski odnos mešanja od 1A:1B (na svaku jedinicu zapremine komponente A ide jedna jedjinica zapremine komponente B), ili 100A:90B maseni odnos mešanja.

Dobro prima i punioce, a potpuno očvrsli odlivci pokazuju visoku žilavost, izdržljivost, obradivi su rezanjem i dobro se farbaju. Otporni su na vlagu i blage rastvore.

Primena Smooth-Cast® 322 serije obuhvata reprodukciju skulptura male i srednje veličine, izradu modela prototipova, lažnih predmeta - specijalni efekti, dekorativnog nakita i u taksidermiji (kosti, rogovi i zubi prepariranih životinja).

Tehničke karakteristike:

 • Zapreminski odnos mešanja:   1A:1B (jedna zapreminska jedinica komponente B na jednu zapreminsku jedinicu komponente A)
 • Maseni odnos mešanja: 100A:90B (90 masenih jedinica komponente B na 100 masenih jedinica komponente A)
 • Upotrebno vreme (na 23°C): 10-20 minuta
 • Linearno skupljanje: 0,7%
 • *Vreme do rastavljanja kalupa  (na 23°C): 2-4 sata
 • Viskoznost smeše: 80 mPa·s
 • Gustina smeše: 1,05 g/cm3
 • Boja: prljavo bela
 • Zatezna čvrstoća: 20,7 N/mm2
 • Modul elastičnosti pri zatezanju: 923,9 N/mm2
 • Elongacija do kidanja: 8%
 • Čvrstoća na savijanje: 24,13 N/mm2
 • Modul elastičnosti pri savijanju: 758,4 N/mm2
 • Čvrstoća na pritisak: 24,48 N/mm2
 • Modul elastičnosti pri pritiskivanju: 277,86 N/mm2
 • Tvrdoća: 70 A jedinica Šora
 • Oblikom stabilna do temperature: 60°C.

 

Sve vrednosti izmerene nakon 7d/RT (očvršćavanja i starenja u trajanju od 7 dana na sobnoj temperaturi od 23°C).
* - vreme do rastavljanja kalupa zavisi od mase/debljine odlivka.
Detaljniji opis, sa savetima za upotrebu i skladištenje se mogu pogledati u originalnoj formi ovde.
Informacije i upozorenja o mogućem štetnom uticaju na zdravlje, kao i saveti o korišćenju HTZ i odgovarajućih uslova pri radu i rukovanju ovim materijalom se mogu videti ovde.

Kategorije proizvoda


Lista svih proizvoda


Napredno pretraživanje

KORPA

VirtueMart
Vaša Korpa trenutno je prazna.